Reklamationsfrågor

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor gällande garanti och reklamation. Kontakta oss via e-post: info@ultimatenordic.se eller tel: 08-410 515 80.

Har du en produkt från Leatherman som har gått sönder?
Läs mer här om hur du ska gå tillväga!

Ultimate Nordic AS, Industrivägen 1, 171 48 Solna.
E-post: info@ultimatenordic.se, Tel: 08-410 515 80